top of page

"Prvi koraci"

17.7. - 8.8.2020.

Izložba slika

Marijane Varašanec

BIG BLUE

 

Autor izložbe: Željko Čurčić

 

 

Otvorenje: 17.7.2020. u 20,00 sati

 

Izložba se može posjetiti:

utorak-subota 19,00 -  21,30 sati

ili uz najavu:  091 26 08 111

Organizator:

Udruga "Ex Tempore Volosko" Opatija

MarijanaVarasanec_BigBlue_A3_PLAKAT_page

"First steps"

17.7. - 8.8.2020.

Exhibition of paintings

 

Marijana Varašanec

BIG BLUE

 

Author: Željko Čurčić

 

 

Openinng: 17.7.2020. at 20,00 h

 

The Exhibition can be visited:

Tuesday-Saturday: 19,00 -  21,30  h

or call:  091 26 08 111

Organizer:

Udruga "Ex Tempore Volosko" Opatija

Programom “PRVI KORACI” Galerija -Atelijer Žana-  Boyd predstavlja birane talentirane umjetnike, postavlja njihovu prvu samostalnu izložbu u galerijskom prostoru, a putem edukativnog  programa Udruga “Ex Tempore Volosko” Opatija vodi ih kroz sve korake pripreme, postava i pratećih aktivnosti, čime stječu vrijedno iskustvo za slijedeća nastupanja.

Marijana Varašanec

Marijana Varašanec do sada nije imala samostalnu izložbu u galeriji iako se slikanjem bavi od djetinjstva.  Njezin talent prepoznat je i na 34. Međunarodnom likovnom natječaju “Mandrać 2019.” u Voloskom (Opatija), gdje je osvojila 1. Nagradu u Općoj skupini.

O izložbi  

  "Nama treba sunca, slobodnog zraka, jedno svjetlo i mlado slikarstvo. Pustite sunce neka uđe i slikajte stvari onako kako izgledaju u punoj svjetlosti dana." Sugerirao je Emil Zola, podržavajući tada slikarstvo u nastajanju.

     Neposredan vizualan utisak - baziran na odbljesku sunčeve svjetlosti na i u vodi (u slučaju Varašanec u moru), treperava igra sjenki u funkciji fluidne, nepostojane stvarnosti.

     Igrajući se toplim i hladnim tonovima, mrlje boja i potez četkice brišu čvrsti oblik predmeta.

     Prolaznost sačuvana u trajnoj formi, takvom izričaju teži Marijana Varašanac.

     Mr.sc. Željko Čurčić, autor izložbe

bottom of page